Dozvole za rad

LISTA I STATUS ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD -SPORTSKI STRUČNJACI/JAHAČI


Poštovani, treneri, jahači. organizatori, 

U okviru napomena, nalaze se liste izmirenih i neizmirenih kazni za jahače.

Molimo vas da prilikom upisa i prijave jahača, obavezno proverite status jahača

Jahači koji imaju neizmirene kazne, čiji je rok za uplatu od 7 dana prošao, neće biti u mogućnosti da učestvuju u galopskim takmičenjima.

Lista jahača sa pomenutom zabranom, biće dostavljena dežurnom meraču na dan trke, koji je dužan obavestiti sudijski kolegijum, koji će diskvalifikovati jahača sa zabranom.

Kazne se plaćaju isključivo putem tekućeg računa organizatora, koji je dužan potvrdu o uplati kazni ( sa izvoda tekućeg računa ) proslediti Srpskom galopskom savezu, u svrhu dokaza uplate.

Kazne nije moguće platiti u gotovini, niti na dan trke.

Još jednom vas molimo da strogo vodite računa o statusu jahača kako na dan trke vlasnici i treneri ne bi imali problem sa angažovanim jahačem.


Hvala unapred.

SRPSKI GALOPSKI SAVEZ