Dokumentacija

Sva prava zadržana - All rights reserved  © 2023 Srpski galopski savez

Dokumenti SGS

Statut Srpskog galopskog Saveza

Pravilnik o ravnim galopskim trkama

Disciplinski pravilnik

Veterinarski pravilnik

Pristupnica za članstvo u Savezu

Pravilnik o sprečavanju dopinga u konjičkom sportu

O listi zabranjenih doping sredstava za konje

O stručnjacima u konjičkom sportu

O izdavanju dozvola za rad stručnjacima u konjičkom sportu

O bezbednosti na sportskim takmičenjima

O medicinskoj zaštiti sportista

Ministarstva OiS o nadležnim nacionalnim sportskim Savezima

O sportskim  granama u RS

Dokument Medjunarodne galopske organizacije

Tačke potpisa 

Srbija

ZAPISNICI I ODLUKE ODBORA I RADNIH TELA SGS 2022

Zapisnik sa Skupštine SGS 28.12.2022

Disciplinska komisija 4.4.2022.

Takmičarska komisija 13.4.2022.

IV Sednica Upravnog odbora SGS 20.3.2022.

VI Sednica Upravnog odbora SGS  25.8.2022.

ZAPISNICI I ODLUKE ODBORA I RADNIH TELA SGS 2023