ISTORIJA & MISIJA

Srpski galopski savez direktan je naslednik „Dunavskog kola jahača Knez Mihajlo“.

Udruženje, osnovano je sa ciljem priređivanja nagradnih trka i izložbi, u svrhu poboljšanja i unapređenja domaćeg konjarstva.

Dunavsko kolo jahača Knez Mihajlo, osnovano je 9 Februara 1903 godine.

Decenijama kasnije obrazovan je „Savez za Konjički sport Jugoslavije“, koji je funkcionisao do 2003 godine, kada je osnovan tzv. „Konjički Savez Jugoslavije“.

 Srpski galopski Savez, osnovan je 2014 godine. Savez je prihvaćen od strane Ministarstva omladine i sporta i priznat kao krovni/nadležni Savez za sportsku granu „Galopski sport“.

Ujedno, zvanično proglašen sportskom granom od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Galopski sport svrstava se u Neolimpijske discipline i obuhvata:

-        Ravne galopske trke

-        Trke preko šiblja

SGS se učlanjuje i udružuje u Sportski savez Srbije, Međunarodne slične organizacije kao  što je IFHA (International Federation of Horseracing Authorites)   ISBK (International Stud Book Commitee), EMHF (European Mediterpanean Horseracing Federation), MNU (Mediterranean  Horseracing Union). 

Može se udruživati sa drugim savezima u kojima SGS vidi svoj interes. 

SGS  i  njeni  članovi  funkcionišu  kao  jedinstven  sistem  u  galopskom  sportu  (neolimpijske discipline) na nivou Republike. 

Organizacija i rad članova SGS uređuje se njihovim  statutima  – aktima u skladu sa  zakonom i Statutom SGS. 

Svi konjički klubovi u Srbiji, koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, i ukoliko  njihovi ciljevi odgovaraju ciljevima Srpskog galopskog Saveza ( u daljem tekstu: Savez) i ispunjavaju uslove definisane statutom Saveza, mogu biti njegovi članovi i rukovoditi njime preko Skupštine Saveza.

Ciljevi  SGS  su:

 Cilj SGS je da svojim radom i delovanjem doprinosi razvoju i promociji galopskog  sporta  u  svim  njegovim  oblicima  i  vidovima  rada  posebno  u  smislu  odgoja  konja  engleske punokrvne rase i ispitivanje njihovih vrednosti u trkama kao što su brzina ,  izdržljivost, građa i karakter a radi odabira najboljih priplodnih grla.   

SGS  u  obavljanju  svojih  aktivnosti  naročito  se  angažuje  na  afirmaciji  duha  tradicionalnog  galopskog  sporta,  u  podsticanju  fer –  pleja ,  unapređenju  vaspitnoobrazovnog  i  stručnog  rada  u  galospkom  sportu ,  borbi  protiv  lažiranja ,  suzbijanju  nasilja i dopinga u sportu.  


 

 

 

 

 

 


ORGANI SAVEZA

Organi SGS su: 

Skupština - Predsednik Skupštine - Dragoljub Marković

Predsednik saveza (SGS) - Andrija Jovićević

Generalni sekretar Saveza - Jelena Ivanović

Upravni odbor- koji broji 9 članova

Nadzorni odbor; 

Disciplinska komisija;

Takmičarska komisija. KOMISIJE U INGERENCIJI SAVEZA